skip to Main Content

De Vitaliteits-Wijzer biedt oplossingen voor de volgende vragen/problemen

 • Mijn werknemer zit ziek thuis en we hebben geen verzuimverzekering. Hoe kunnen we de schade zoveel mogelijk beperken?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers minder ziek zijn?
 • Wat kunnen we doen om de medewerkers optimaal te laten functioneren en presteren?
 • De reorganisatie heeft impact op het nog aanwezige personeel. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

Het programma van de vitaliteits-wijzer wordt op maat gemaakt en kan de volgende elementen bevatten

 • Analyse door middel van de stressmonitor, een vragenlijst waarbij vier onderwerpen centraal staan:
  1. vitaliteit
  2. samenwerking collega’s
  3. voldoening in het werk
  4. stresshantering.
 • Workshop voor medewerkers van de organisatie gericht op bewustwording en concreet aanpakken van negatieve stress en het versterken van de vitaliteit.
 • Teamcoaching.
 • Individuele begeleiding.

Resultaten

 • Investeren in de vitaliteit van de medewerker betaalt zich uit in minder en korter verzuim
 • Een gezonder werkklimaat waarbij medewerkers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun persoonlijke vitaliteit
 • Een betere samenwerking binnen teams

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de doelstelling en het daarop afgestemde traject.

Testimonials

“Cees heeft als sympathieke en inspirerende begeleider succesvol een
teamtraining uitgevoerd bij de gemeente De Ronde Venen. Een teamtraining die wel een tandje dieper mocht gaan dan een gewone training. Het doel was elkaar beter te leren kennen om effectiever samen te werken, bewust te worden van de noodzaak om als team op te treden en het verandervermogen te vergroten. Daarbij zijn onder andere denkstijlen geïnventariseerd en die zijn met elkaar gedeeld in goede en stevige gesprekken. Met succes afgerond, de doelen zijn bereikt!”

Petra Vosters

“Van nature sta ik niet erg open voor dergelijke trajecten, maar in de gesprekken met Cees heb ik mijn reserves al snel laten varen. Zijn kracht ligt erin dat hij zich vooral richt op het versterken van de positieve kanten die iemand al heeft en het vanuit die uitgangspositie verbeteren van iemands functioneren als geheel.”

Carlo Sparreboom

“Ik heb samen met Cees een 30-tal boventallige medewerkers bij ING mogen begeleiden. Cees weet als geen ander mensen te motiveren en in hun kracht te zetten.”

Peter Rothfusz
Back To Top