skip to Main Content

De ‘verdieping’ biedt oplossingen voor de volgende problemen/vragen

 • Ik heb behoefte aan een klankbord voor mijn eigen functioneren.
 • Ik lijk de passie in mijn werk kwijt te zijn.
 • Met sommige collega’s loopt de communicatie niet goed. Wat kan ik daar zelf aan doen?
 • Ik worstel met een dilemma. Hoe pak ik dat aan?
 • Ik wil inzicht in wat mij drijft en wie ik ben.
 • Ik wil de verbinding maken tussen mijn verstand en gevoel om van daaruit de juiste keuzes te kunnen maken.

Werkwijze

De Verdieping bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Intakegesprek
2. Coaching waarbij afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen de volgende elementen aan bod kunnen komen

 • dilemmacoaching
 • lichaamsgerichte oefeningen
 • oefening om je missie te verhelderen
 • de Passie test
 • technieken om belemmerende overtuigingen los te laten
 • persoonlijk leiderschap, neem de regie

3. Evaluatie van het coachingstraject

Resultaten

Afhankelijk van de geformuleerde doelen:

 • Vergroten van zelfkennis
 • Inzicht in drijfveren en identiteit
 • Integratie van conflicten
 • Helderheid over dilemma’s
 • Verbinding verstand en gevoel waardoor de juiste keuzes gemaakt kunnen worden

Kosten

De kosten en het aantal sessies zijn afhankelijk van de doelstelling en het daarop afgestemde coachingtraject. Een sessie duurt circa 1,5 uur. Het aantal sessies varieert van 4 tot 8.

Testimonials

“Van nature sta ik niet erg open voor dergelijke trajecten, maar in de gesprekken met Cees heb ik mijn reserves al snel laten varen. Zijn kracht ligt erin dat hij zich vooral richt op het versterken van de positieve kanten die iemand al heeft en het vanuit die uitgangspositie verbeteren van iemands functioneren als geheel.”

Carlo Sparreboom

“Ik heb samen met Cees een 30-tal boventallige medewerkers bij ING mogen begeleiden. Cees weet als geen ander mensen te motiveren en in hun kracht te zetten.”

Peter Rothfusz

“Cees was an enormous asset for me. He helped me to develop techniques which enabled me to understand and resolve conflicts I had experienced in my professional environment. I continue to use these skills in other aspects of life as well.”

Back To Top