Skip to content

Burn-out verschijnselen

In mijn werk als coach zie ik vaak mensen die om welke reden dan ook de regie in hun werk en/of leven al langere tijd kwijt zijn. Ze hebben minder energie, zijn uit balans en voelen zich vaak vervreemd van zichzelf. Ze dobberen in hun bootje stuurloos op de oceaan en worden bepaald door de omstandigheden. En ook al zijn mensen zich daar lang niet altijd bewust van, het biedt ook voordelen. Ze hoeven namelijk geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie. Als de zon schijnt en de zee kalm is, dan is het goed uit te houden. Als de omstandigheden slechter worden, kunnen ze het weer, de zee of de wind de schuld geven. Ze zijn die situatie zo gewend, dat ze soms niet meer weten dat het ook anders kan.

Het briljante van het menselijk lichaam is dat het streeft naar balans (de wijsheid van het lichaam!). Als die balans verdwijnt, geeft het lichaam dat haarfijn aan. Recent had ik een coachingsgesprek met een (te) hard werkende manager. Toen ik met hem een bodyscan oefening deed (als het ware een thermometer om de balans in je lichaam te meten), merkte hij tot zijn verbijstering dat zijn lichaam totaal uit evenwicht was. Een belangrijk inzicht!

Een verstoord evenwicht is merkbaar door de signalen die het lichaam afgeeft: moeheid, verhoogde spierspanning, aanhoudende pijn of andere fysieke klachten en daarnaast sneller geïrriteerd zijn, slechtere concentratie en geheugen en gevoelens van somberheid. Ook vormen mensen zelf vaak onbewust beelden van hun situatie. Enige tijd geleden had ik een gesprek met een coachee die in haar werk flink was overbelast. Het beeld dat in haar opkwam, was het Vrijheidsbeeld in New York dat aan het zinken was!

Moraal van dit verhaal: het helpt als je dagelijks even tijd neemt om stil te staan bij de signalen die je lichaam afgeeft en daarnaast jezelf de vraag te stellen: heb ik nog de regie over mijn leven of laat ik me bepalen door de omstandigheden?!

Contactgegevens

Van Spaenstraat 18
1181 DW Amstelveen

+31 (0) 6 531 549 61
cees@thecoachingexperience.nl

Back To Top